Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna RODO oraz polityka prywatności.

1. Administratorem danych osobowych jest JACEK MARCINOWSKI Osada Orlica Lasówka ,NIP: 8811440091 ,REGON: 020588621, 57-500 Lasówka, Lasówka nr 24 C, D, E, F, G, H Tel. 502 282 030, e-mail:kontakt@osadaorlica.pl zwany dalej „Administratorem”.

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy lub podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w tym w celach kontaktowych takich jak udzielanie odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Powyższe jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług noclegowych, wynajmu lub innych podobnych usług, które na życzenie klienta są świadczone przez Administratora.

4. Kontaktując się z nami metodami podanymi na stronie (adres e-mail, telefon), Użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przetwarzanie ich przez nas oraz oświadcza, że informacje podane przez niego są zgodne z prawdą. Podstawa prawna – art. 6 i 9 RODO

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ustawowe (np. przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz klienta fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z klientem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT. W szczególnych przypadkach przetwarzanie może odbywać się również na podstawie zgody klienta na przetwarzanie.
Podstawa prawna:
- art. 6, art.12 i 13 RODO
- art.10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne

6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Natomiast w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – klient ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Dane osobowe klienta będą przechowywane przez cały okres świadczenia usług (usługa najmu domku-domków) na rzecz klienta, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny (o ile ma zastosowanie) będą przechowywane przez okres 14 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek, włamanie itp.) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania.

8. Dane osobowe klienta mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców współpracującym z Administratorem: firmom księgowym, kancelariom prawnym, firmom ubezpieczeniowym, firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT, firmom kurierskim i pocztowym, organom prawnym (Policja, Prokuratura, Sąd).

9. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych  - (Urząd Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Podstawa prawna – art. 7 ust. 3 RODO.

10. Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO,
kontaktując się z nami pod adresem e-mail: kontakt@osadaorlica.plCookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu osadaorlica.pl:
– umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony (np. uwierzytelniające);
– umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
– umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu:
– umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań.
Użytkownik zawsze ma możliwość usunięcia plików cookies i/lub zablokowania ich zapamiętywania. Ustawienia takie oferuje każda przeglądarka internetowa.

Serwis zapamiętuje następujące informacje w celach statystycznych, reklamowych marketingowych:
– typ urządzenia,
– system operacyjny,
– rodzaj przeglądarki internetowej,
– rozdzielczość ekranu,
– adres IP.
Dane te są wykorzystywane do optymalizacji działania strony oraz celów promocyjnych i komercyjnych firmy.

Nasz strona, jak większość stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów. Wykorzystujemy technologie: statystyki Google Analytics, Automattic, czcionki Google oraz wtyczki z serwisów społecznościowych: Facebooka i Twittera. Polityki prywatności wymienionych firm można znaleźć na następujących stronach:

Google –  http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Facebook – http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
Twitter – https://twitter.com/privacy
Automattic, Inc – https://automattic.com/privacy/

Użytkownik może ustawić przeglądarkę internetową w ten sposób, aby informowała kiedy wysyłany plik jest cookies lub aby odrzucała wszystkie pliki cookies, jednak bez włączonej opcji obsługi plików cookies pewne nasze funkcje strony mogą nie działać.

Poniżej instrukcje zarządzania ustawieniami cookies dla najczęściej stosowanych przeglądarek: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera Dla urządzeń mobilnych (smartfony i tablety): Android, Safari, Windows Phone, Blackberry

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

Zmiana polityki bezpieczeństwa
Portal zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.  

Kontakt
Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem
e-mail: kontakt@osadaorlica.pl